Khach sạn 3DKhach sạn 3D

Dịa chỉ: Số 264, Dường Binh Minh, Thị xa Cửa Lo, Nghệ An

Tel: 038 3952952

Email: khachsan3dvan@gmail.com

Website: hotel84.com/cua-lo/khach-san-3d.html

Số phong: 99

var num_image = 10

Khach sạn 3D dược xay dựng theo chuẩn 3 sao va dưa vao khai thac từ ngay 01/6/2011. Mặt tiền hướng ra biển tren trục dường Binh Minh, cach quảng trường Binh Minh TX CỬa Lo 200m về phia Bắc, phia Nam co dường rộng 16m nằm ben Khach sạn việt thai va khach san o dien bien yesgo bạch tuyết cửa lo.

Với 99 phong tiện nghi, co 2 thang may va 2 cầu thang bộ danh cho nha 6 tầng. Bai dậu xe san sau khep kin 500m2 1Ngoai ra san trước va vỉa he 1.500m2 luon dủ cho cac loại xe dậu dảm bảo an toan. Co lực lượng bảo vệ chuyen nghiệp va hệ thống camera an ninh theo doi 24.24h. Hệ thống truyền hinh cap, hệ thống wifi miễn phi. Khach sạn co dội ngu nhan vien nhiệt tinh, nang dộng va hiếu khach.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Khach sạn 3D dược xay dựng theo chuẩn 3 sao va dưa vao khai thac từ ngay 01/6/2011. Mặt tiền hướng ra biển tren trục dường Binh Minh, cach quảng trường Binh Minh TX CỬa Lo 200m về phia Bắc, phia Nam co dường rộng 16m. Với 99 phong tiện nghi, co 2 thang may va 2 cầu thang bộ danh cho nha 6 tầng. Bai dậu xe san sau khep kin 500m2  1Ngoai ra san trước va vỉa he 1.500m2 luon dủ cho cac loại xe dậu dảm bảo an toan. Co lực lượng bảo vệ chuyen nghiệp va hệ thống camera an ninh theo doi 24.24h. Hệ thống truyền hinh cap, hệ thống wifi miễn phi. Khach sạn co dội ngu nhan vien nhiệt tinh, nang dộng va hiếu khach.

Loại phong va số lượng:

 

- Biệt thự dộc lập khep kin: 01  

- Phong VIP: 04  

- Phong tieu chuẩn Vip: 09  

- Nha 6 tầng phong hướng Biển: 38  

- Nha 6 tầng phong khong hướng Biển: 36  

- Nha 3 tầng: 11

 Dặt ngay

 

 

Write a comment

Comments: 0